Värdegrund

Vision

Vi har en vision av att vara en erkänd och lockande förening för ungdomar mellan 11 och 19 år, coacher, ledare, medlemmar, publik och partners. Denna vision är tydlig och är något vi alltid eftersträvar i föreningen vad vi än tar oss till.

Värdegrund

Jönköping Spartans har runt 160 medlemmar som samlas kring amerikansk fotboll på Rosenlunds IP. Vi jobbar hela tiden med att utveckla föreningen och en viktig del är att alla ska trivas.
Att ha kul tillsammans både på och vid sidan av planen är betydelsefullt för oss.
Vår vision är:

– Alla får vara med oavsett bakgrund
– Så många som möjligt
– Så länge som möjligt
– Så roligt som möjligt

Värdegrund
I vår verksamhet har alla lika värde. Vi försöker skapa en positiv miljö där barn och ungdomar kan växa, trivas, utvecklas och känna sig trygga. Vi ska erbjuda en miljö där vi motverkar utslagning, fusk, mobbning, trakasserier, våld, fördomar, alkohol droger och doping.

Vårt mål är att berika våra barn och ungdomars uppväxt genom att göra deras tid i föreningen så lustfylld som möjligt och hjälpa till att forma dem till ansvarstagande vuxna med positiva och sunda värderingar.

Riktlinjer
Jönköping Spartans ska erbjuda amerikansk fotboll, cheerleading och/eller flaggfotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning året runt, så att alla som vill, oavsett förutsättningar och ambition, kan vara med.

Som ledare förväntas du:
– Vara en god förebild både på och utanför planen.
– Ha en positiv inställning och visa engagemang.
– Använda ett vårdat språk.
– Komma väl förberedd till träning och match.
– Komma på ledarträffar och delta på utbildningar.
– Följa Spartans riktlinjer/policy
– Vara i god tid.
– Samarbeta inom föreningen.
– Se alla individer.
– Motarbeta all form av mobbning och rasism.
– Verka för en bra föräldrakontakt.

Som spelare förväntas du:
– Vara en bra kompis och stötta varandra i laget.
– Uppträda på ett bra sätt under träning och match.
– Respektera lagkamrater, ledare, domare och motståndare.
– Använda ett vårdat språk.
– Komma i tid och vara väl förberedd.
– Vara rädd om din och Spartans utrustning.
– Göra ditt bästa på träning och match.
– Ta ansvar för både ditt idrottande och ditt skolarbete.

Som förälder förväntas du:
– Ha en stöttande och positiv attityd mot alla, spelare, ledare, domare och motståndare.
– Respektera att det är ledarna som håller i träning och match.
– Hjälpa barnen/ungdomarna passa tider och ha rätt utrustning.
– Använda ett vårdat språk.
– Stötta ditt barn att sköta helheten med idrott, skola, vila och kost.
– Betala avgift och medverka i lagets och Spartans arrangemang.
– Skjutsa till matcher (vid behov).
– Ta del av information via våra kanaler, Facebook eller hemsida.

Spartans amerikansk fotboll ska:

• Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
• Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse.
• Ge de ungdomar som vill, möjlighet att göra en målmedveten satsning under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt.
• Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning.
• Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel.
• Erbjuda en allsidig fotbollsträning.
• Värna om vår fina anläggning på Rosenlunds IP.

Dela